Miesiąc: Styczeń 2018

lubię grać w gry komputerowe

Gry komputerowe. Lubię grać bo to odpręża

Lubię grać w gry komputerowe. Graczem nałogowym kiedyś byłem, teraz nie jestem, ale zamiłowanie do cyfrowej rozrywki zostało. Gry komputerowe… Ostatnio dopadła mnie chęć wielka na granie. Komputerowo – konsolowe. Problem jednak w tym, że konsoli nie mam, a mój komputer to laptop, którego parametry prezentują się dość średnio do obecnych gier. Nie ma mowy, żebym mógł sobie uruchomić Assasin’s Creed Origins na detalach średnich-wyższych, a Wolfa II nawet nie będę próbował …

Gry komputerowe. Lubię grać bo to odprężaRead More »

usługa google pay

Google Pay zamiast Android Pay. Google zmienia markę swoich usług płatniczych

Google postanowiło ujednolić swoją ofertę usług płatniczych. Marka Google Pay to połączenie Android Pay oraz autouzupełniania formularzy płatniczych.     Zamiast dwóch osobnych usług, działających obok siebie, teraz mamy jedną, która z czasem będzie się rozwijała o nowe możliwości. Podoba mi się ta zmiana, ponieważ osoby, które zaczynają swoją przygodę z usługami Google i Androidem, będą w stanie łatwiej poznać cały ekosystem internetowego …

Google Pay zamiast Android Pay. Google zmienia markę swoich usług płatniczychRead More »

Zdjęcie klifu i morza

Montażystka. Krótkie historie

    Krót­kie histo­rie. Mon­ta­żystka I. – Dla­czego nad tym kli­fem jest tak cicho? Poni­żej roz­grywa się walka morza o kolejne cen­ty­me­try lądu, tylko dla­czego to wszystko jest nie­mym krzykiem? – moje myśli zada­wały sobie, po raz kolejny to pyta­nie. Spoj­rza­łem ponow­nie w dół, splu­ną­łem, patrzy­łem jak ślina zmie­nia się w pocisk, po czym nik­nie w kipieli wody. – Gdzie jesteś?! Vera, gdzie do cho­lery jesteś, kiedy …

Montażystka. Krótkie historieRead More »

udzerzenie poranka

Uderzenie poranka. Krótkie historie

Uderzenie poranka. Zbliżało się połu­dnie, a mimo to nie chcia­łem się ruszyć z łózka. Było gorąco, bar­dzo duszno. Czu­łem jak pot, cienką linią spływa mi po szyi i czole. Okno było zamknięte, zaduch w pokoju osią­gał mak­sy­malne stany wytrzy­ma­ło­ści. W głębi pokoju sły­sza­łem bzy­cze­nie muchy, które z każdą chwilą sta­wało się coraz bar­dziej iry­tu­jące. Zegar budzika robił coraz gło­śniej­sze tik tak, tik tak. Czu­łem …

Uderzenie poranka. Krótkie historieRead More »

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6. Początek końca

Wiedzia­łem że jego czas dobiega końca. Był coraz wol­niej­szy, potra­fił zasy­piać w naj­bar­dziej nieodpowied­nich momen­tach, a co gor­sze, opa­dał z sił we wcze­snych porach dnia. Dba­łem o niego solid­nie przez ponad dwa lata, odkąd tra­fił pod moje strze­chy. Mimo tro­ski z mojej strony, pew­nego dnia zawio­dłem go, czego skutki odczu­walne są do dzi­siaj. Jadłem śnia­da­nie, a on jak zawsze mi przy nim towa­rzy­szył. Posta­no­wi­łem, że po posiłku od razu umyję talerz, …

Samsung Galaxy S6. Początek końcaRead More »