mobile

usługa google pay

Google Pay zamiast Android Pay. Google zmienia markę swoich usług płatniczych

Google postanowiło ujednolić swoją ofertę usług płatniczych. Marka Google Pay to połączenie Android Pay oraz autouzupełniania formularzy płatniczych.     Zamiast dwóch osobnych usług, działających obok siebie, teraz mamy jedną, która z czasem będzie się rozwijała o nowe możliwości. Podoba mi się ta zmiana, ponieważ osoby, które zaczynają swoją przygodę z usługami Google i Androidem, będą w stanie łatwiej poznać cały ekosystem internetowego …

Google Pay zamiast Android Pay. Google zmienia markę swoich usług płatniczychRead More »

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6. Początek końca

Wiedzia­łem że jego czas dobiega końca. Był coraz wol­niej­szy, potra­fił zasy­piać w naj­bar­dziej nieodpowied­nich momen­tach, a co gor­sze, opa­dał z sił we wcze­snych porach dnia. Dba­łem o niego solid­nie przez ponad dwa lata, odkąd tra­fił pod moje strze­chy. Mimo tro­ski z mojej strony, pew­nego dnia zawio­dłem go, czego skutki odczu­walne są do dzi­siaj. Jadłem śnia­da­nie, a on jak zawsze mi przy nim towa­rzy­szył. Posta­no­wi­łem, że po posiłku od razu umyję talerz, …

Samsung Galaxy S6. Początek końcaRead More »