Serwis Spotify

Spotify

Spotify to serwis zajmujący się streamingiem muzyki. Jest obecnie najpopularniejszą platformą, oferującą niemal nieskończony dostęp do ulubionych utworów.

Spotify powstało w Szwecji w 2008 roku, w Styczniu 2018 roku pochwaliło się liczbą subskrybentów na poziomie 70 milionów.

 

Spotify streaming

 

W Spotify mamy do wyboru dwa plany:

– Spotify bezpłatnie – w zamian mamy brak:

Losowego odtwarzania, nieograniczonej liczby pominięć, słuchania w trybie offline, odtwarzania dowolnego utworu, słuchania w wysokiej jakości. Za to otrzymujemy co jakiś czas reklamy.

– Spotify Premium – 19,99 zł – oferuje pełny dostęp do usługi, gdzie możemy:

Losowo odtwarzać muzykę, pomijać dowolną ilość utworów, słuchać w trybie offline, odtwarzać dowolny utwór, do tego dochodzi wysoka jakość dźwięku. Tutaj nie występują reklamy.

– Spotify Family – 29,99 zł – oferuje identycny dostęp jak Spotify Premium, jednak możemy w ramach tego planu przypisać 5 kont. Według regulaminu, użytkownicy tych kont muszą mieszkać pod tym samym adresem.

Coś co wyróżnia Spotify, to szeroka gama urządzeń gdzie możemy korzystać z serwisu.
Jest dostępny na telefonach komórkowych, tabletach i komputerach.
Swoje aplikacje posiada na konsolach Playstation, Xbox oraz telewizorach. Integruje się z głośnikami znanych producentów, takich jak Sonos, Denon, Chromecast Audio i Bose.
Komunikuje się z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Home.

Siłą tej plat­formy są świet­nie sper­so­na­li­zo­wane play­li­sty pod nasz gust muzyczny. Odkry­wa­nie muzyki to przy­jem­ność, bo nie­mal na pewno tra­fimy na kawa­łek, który na długo wpad­nie nam w ucho.

Swoje konto na Spo­tify zało­ży­łem w lutym 2013 roku, zaraz po tym jak ofi­cjal­nie usługa poja­wiła się w Pol­sce. Nie żałuję, bo dzięki temu zako­cha­łem się w niszo­wej muzyce, elek­tro­nicz­nych brzmie­niach.
Od lat nie słu­cham zwy­kłego radia, nie oglą­dam pro­gra­mów muzycz­nych w tele­wi­zji, nie mam potrzeby, bo wszystko co mi pasuje, dostaję tutaj.

Są oczy­wi­ście inne ser­wisy stre­amin­gowe, jak Apple Music i Tidal, jed­nak żaden z nich nie prze­ko­nał mnie do sie­bie na tyle, bym nawet pomy­ślał o rezy­gna­cji ze Spo­tify.
Tak naprawdę nie ważne jak i gdzie słu­chamy muzyki, bo prze­cież liczy się to że w ogóle jeste­śmy w jej zasięgu. Także tyle z wtrą­ce­nia od autora.;)

 

Serwis Spotify

 

Tutaj będę wrzu­cał swoje ulu­bione utwory muzyczne jakich słu­cham na codzień. W końcu taki był cel zało­że­nia tej zakładki. Może mój gust muzyczny wpa­suje się także w Twój i znaj­dziesz coś dla sie­bie.: )

Piątek – 02.04.2018

Poniedziałek – 09.04.2018

Piątek – 16.04.2018